Na današnji dan

Fran Krsto Frankopan – jedini hrvatski plemić s titulom markiza? (1643.)

Prema dostupnim navodima, hrvatski aristokrat Fran Krsto Frankopan rodio se 4. ožujka 1643. godine u Bosiljevu. Ponajviše je poznat po svom sudjelovanju u Zrinsko-frankopanskoj uroti, no značajan je i po literarnom stvaralaštvu. Fran Krsto Frankopan bio je i šurjak Petra Zrinskog, hrvatskog bana i predvodnika Zrinsko-frankopanske urote. Naime, Frankopanova polusestra Ana Katarina bila je Petrova supruga (i Fran Krsto i Ana Katarina bili su djeca generala Vuka II. Krste Frankopana).

Frankopani su definitivno pripadali najbogatijim i najutjecajnijim hrvatskim obiteljima u srednjem vijeku. Svojedobno su posjedovali otok Krk, kao i velike posjede na hrvatskom kopnu. Dobar dio njihovih posjeda prešao je do doba Frana Krste u ruke obitelji Zrinski, tako da njegovi posjedi u Hrvatskoj nisu bili toliko prostrani kao oni njegovog šurjaka grofa Petra Zrinskog. Ipak, Fran Krsto Frankopan bio je visokog statusa i posjedovao je znatnu imovinu.

Fran Krsto Frankopan u mladosti se školovao u Italiji. Ondje je putem veza s talijanskom obitelji Frangipani naslijedio titulu markiza, pa ga se njome ponekad oslovljavalo. Ta titula na talijanskom jeziku glasi marchese, a na latinskom marchio. Fran Krsto Frankopan bio je vjerojatno jedini hrvatski plemić u povijesti koji je nosio titulu markiza.

U trenutku smaknuća u Bečkom Novom Mestu imao je samo 28 godina.


Komentari