Na današnji dan

Formirana prva vlada Savezne Republike Njemačke (1949.)

Dana 20. rujna 1949. formiran je prvi vladin kabinet Savezne Republike Njemačke (Zapadne Njemačke). Od završetka Drugog svjetskog rata bile su tada već prošle više od četiri godine, a prethodno Njemačka nije imala vladu, nego su njome upravljale pobjedničke sile.

Savezni kancelar u novostvorenoj prvoj zapadnonjemačkoj vladi bio je znameniti Konrad Adenauer, pripadnik stranke CDU. Vicekancelarom i ministrom za poslove iz sfere Marshallovog plana postao je Franz Blücher, iz stranke FDP. Ministrom gospodarstva u toj prvoj Adenauerovoj vladi postao je Ludwig Erhard, kasniji savezni kancelar.

Adenauerova vlada isprva nije imala položaj ministra vanjskih poslova, jer je taj resor još uvijek bio pod nadležnošću Saveznika (sila koje su okupirale Njemačku nakon Drugog svjetskog rata). Ipak, 1951. uvedena je funkcija ministra vanjskih poslova, a preuzeo ju je kancelar Adenauer.


Komentari