Na današnji dan

Formiran venecijanski patrijarhat (1451.)

Dana 8. listopada 1451. formiran je Venecijanski patrijarhat, jedan od danas rijetkih patrijarhata u Katoličkoj Crkvi. Naime, za razliku od Pravoslavne Crkve, u kojoj postoje brojni patrijarsi, u Katoličkoj Crkvi zapadnog obreda samo četiri prelata nose u današnje vrijeme titulu patrijarha. Osim patrijarha Venecije to su još: latinski patrijarh Jeruzalema, patrijarh Istočne Indije (sa sjedištem u Goi) i patrijarh Lisabona.

U odnosu na nadbiskupe Katoličke Crkve patrijarsi imaju nekoliko povlastica i nadmašuju ih u hijerarhiji, no ipak nisu višeg statusa od kardinala. Venecijanski patrijarhat nastao je translacijom statusa nekadašnjih patrijarha Grada (nazvanih po naselju Grado na području današnje talijanske regije Friuli-Venezia Giulia) na biskupe sa sjedištem u Veneciji, što je učinjeno papinskom bulom Regis aeterni spomenute 1451. godine. Grado se nalazi samo oko 30 kilometara od Trsta, a prethodno je bio sjedište patrijarha tijekom mnogih stoljeća.

Prvim patrijarhom Venecije postao je sv. Lovro (Lorenzo) Giustiniani, koji je 1690. proglašen svecem Katoličke Crkve.

Komentari