Na današnji dan

Filozof koji je tvrdio da znanje stječemo iskustvom i razumijevanjem – 1724.

Kao filozof Kant je prije svega bio zaintersiran za  fiziku zemlje i svemirskih tijela, a proučavao je i metafiziku.

Immanuel Kant, utjecajan njemački filozof, rođen je 22. travnja 1724. godine. Rodio se u gradu Königsbergu u Pruskoj, u kojem je zatim proživio gotovo cijeli svoj život. Taj je grad, nekoć većinom naseljen Nijemcima, nakon Drugog svjetskog rata pripao Sovjetskom Savezu, a danas se nalazi u sastavu Ruske Federacije pod imenom Kalinjingrad.

Studirao je fiozofiju na lokalnom sveučilištu, ali nakon završetka studija dugo nije mogao pronaći posao te je preživljavao davajući instrukcije. Profesorom na sveučilištu postao je tek 1770. godine.

Kao fliozof Kant je prije svega bio zaintersiran za  fiziku zemlje i svemirskih tijela, a proučavao je i metafiziku. Želio je proniknuti prirodu ljudskog iskustva: kako ljudi uopće mogu nešto spoznati i na čemu se temelji njihovo znanje, a uskoro je počeo sumnjati u temeljne odgovore prijašnjih filozofa. Kantova se filozofija može podijeliti u dva dijela: predkritičko i kritičko razdoblje. U predkritičkom razdoblju Kant se bavi materijalističkim tumačenjem svijeta, dok u kritičkom razdoblju daje kritiku filozofije svojih prethodnika, te tako potpuno prelazi na idealizam.


Upravo u svojoj kritičnoj fazi objavljuje svoja najveća djela: Kritika čistog uma, Kritika praktičkog uma te Kritika snage suda u kojima pokušava odgovoriti na pitanje: “Što je čovjek”Temeljne misli svoje filozofske nauke o religiji, pak, Kant razvija u djelu Religija unutar granica čistoga uma. On tu razlaže umsku vjeru u njezinu odnosu prema crkvenoj vjeri.

Kant je doživio prilično visoku 80. godinu, a preminuo je u rodnom Köngisbergu 1804. godine.

piše: Dražen Krajcar

Komentari