Na današnji dan

Ferdinand Foch – maršal koji je primio njemačku predaju u Prvom svjetskom ratu – 1929.

Fochu su kao najslavnijem francuskom zapovjedniku u Prvom svjetskom ratu titulu maršala dodijelili sunarodnjaci te Britanci i Poljaci.

Ferdinand Foch, jedini čovjek u povijesti koji je istodobno bio maršal Poljske, Francuske i Velike Britanije, umro je 20. ožujka 1929. godine. Naime, njemu su, kao najslavnijem francuskom vojnom zapovjedniku iz Prvog svjetskog rata, maršalske palice dodijelili, osim sunarodnjaka, još i Poljaci te Britanci, a dobio je i čitav niz odličja raznih zemalja. Početkom 1960-ih godina Francuzi su po maršalu Fochu nazvali i svoj nosač zrakoplova.

Ferdinand Foch rođen je 1851. godine u francuskom gradu Tarbesu u podnožju Pireneja.

Na početku Prvog svjetskog rata Foch nije imao osobito visok položaj. Naime, kao general je zapovijedao jednim korpusom, a ukupno je Francuska kopnena vojska u to vrijeme imala više od 20 korpusa, raspoređenih u pet armija. Ipak, svojom se sposobnošću Foch tijekom rata malo po malo uspeo sve do položaja vrhovnog zapovjednika, i to ne samo francuskih snaga, nego svih snaga Antante na Zapadnom bojištu.


Francuskim maršalom imenovan je Ferdinand Foch 1918. godine. Upravo je on primio njemačku predaju u Prvom svjetskom ratu, u svom vagonu kod Compiègnea u studenom 1918. godine. Godine 1919. postao je i britanskim feldmaršalom, a 1923. i maršalom Poljske (bio je drugi dobitnik tog najvišeg poljskog čina, odmah nakon Józefa Piłsudskog).

Foch je umro kao trostruki maršal u dobi od 77 godina. Preminuo je u Parizu, a tijelo mu danas leži u sarkofagu u Dôme des Invalides, u neposrednoj blizini Napoleonovog sarkofaga. 

Komentari