Na današnji dan

Ferdinand de Lesseps – graditelj Sueskog kanala (1805.)

Dana 19. studenog 1805. rođen je Ferdinand de Lesseps, francuski diplomat i poduzetnik najzaslužniji za nastanak Sueskog kanala. Potjecao je iz ugledne obitelji čiji su pripadnici vršili diplomatske i političke funkcije. Otac mu je nosio titulu grofa, a bio je francuski generalni konzul u SAD-u, Siriji i Tunisu. Djed mu je također bio generalni konzul, i to u Sankt-Peterburgu, prijestolnici Ruskog Carstva. Osobito je zanimljivo da je Ferdinand po majci bio u rodu s francuskom caricom Eugenijom, suprugom Napoleona III. Bonapartea. Naime, Ferdinandova majka bila je sestra caričine bake.

Ferdinand de Lesseps rodio se u Versaillesu u vrijeme kad je Francuskom vladao Napoleon Bonaparte kao car Francuza. Po svojoj je godini rođenja (1805.) Lesseps bio sličan hrvatskom banu Josipu Jelačiću i Ljudevitu Gaju (od prvog je bio nekoliko godina mlađi, a od drugog nekoliko godina stariji). Od spomenutog francuskog cara Napoleona III. bio je Lesseps stariji samo dvije i pol godine. Upravo je u razdoblju vladavine tog cara (tzv. Drugo carstvo) uspio Lesseps sagraditi Sueski kanal.

Zanimljivo je da je kasnije Lesseps pokušao izgraditi i Panamski kanal bez ustava (poput Sueskog). Taj pothvat, međutim, nije uspio, a Panamski kanal sagrađen je tek kasnije, i to s ustavama. Od rođenja je za Lesseps korištena aristokratska titula vikonta, a umro je kao grof.


Komentari