Na današnji dan

FED – okosnica američkog monetarnog sustava – 1914.

Danas se na čelu FED-a nalazi odbor od sedam guvernera. Riječ je o uglednoj poziciji, već i zbog same činjenice da im mandat traje čak 14 godina.

Dana 16. studenog 1914. godine otvoren je poznati američki sustav banaka Savezne rezerve (engl. Federal Reserve Bank). Sustav Saveznih rezervi (FED) zapravo funkcionira kao središnja banka za SAD, čime posjeduje golemu važnost za monetarnu politiku te zemlje. Većini ljudi u svijetu danas je poznat značaj FED-a, naročito preko njegovih vodećih osoba – Bena Bernankea ili prethodno Alana Greenspana.

Sustav Saveznih rezervi obuhvaća 12 banaka koje imaju pravo izdavanja američkog novca. Riječ je o bankama Saveznih rezervi u 12 američkih gradova (Boston, New York, Philadelphia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas i San Francisco).

Prvi čovjek na čelu Saveznih rezervi, nakon njihovog osnivanja, bio je Charles Sumner Hamlin. Danas se na čelu FED-a nalazi odbor od sedam guvernera. Riječ je o uglednoj poziciji, već i zbog same činjenice da im mandat traje čak 14 godina. Među sedam guvernera vodeći član je Predsjedavajući (engl Chairman).


Komentari