Na današnji dan

Europska organizacija za nuklearna istraživanja (1954.)

Dana 29. rujna 1954. osnovan je CERN, Europska organizacija za nuklearna istraživanja. Izvorno je kratica CERN označavala francuski izraz za Conseil Européen pour la Recherche Nucléair, što u prijevodu znači Europsko vijeće za nuklearna istraživanja. Međutim, to je vijeće bilo privremenog karaktera, a ubrzo je preraslo u organizaciju, u skladu s čime je promijenjeno i ime u Europska organizacija za nuklearna istraživanja. Ipak, za organizaciju je zadržana izvorna kratica CERN, umjesto nezgrapne kratice OERN.

CERN je smješten sjeverozapadno od švicarskog grada Ženeve, u neposrednoj blizini granice s Francuskom. Velik dio CERN-ovih instalacija nalazi se i preko granice, na teritoriju Francuske. Najvažniji instrumenti CERN-a su akceleratori i detektori čestica. Prvi služe za ubrzavanje čestica do vrlo velikih brzina. Zatim ih se usmjerava na sudaranje te se pomoću spomenutih detektora dobivaju podatci o njihovom međudjelovanju. Od najvažnijih uspjeha ističemo stvaranje čestica antivodika i otkriće Higgsove čestice.

Izvorno je CERN imao 12 zemalja članica, a jedna od njih bila je i Jugoslavija. Ona je kasnije napustila CERN (1961. godine), no njemu se pridružio čitav niz novih članica, tako da im je broj premašio 20. Godine 2014. pridružila se CERN-u i prva neeuropska država – Izrael. Hrvatska nije članica CERN-a, ali ima ugovor o suradnji.

 


Komentari