Na današnji dan

Enver Hoxha – komunistički vlastodržac Albanije (1908.)

Dana 16. listopada 1908. rođen je Enver Hoxha, dugogodišnji albanski politički vođa. On je Albanijom vladao više od 40 godina, a nadživio je za pet godina čak i jugoslavenskog predsjednika Josipa Broza Tita. Enver Hoxha rođen je u gradu Gjirokastëru na području današnje južne Albanije. U doba njegovog rođenja 1908. to je područje još uvijek pripadalo Osmanskom Carstvu.

Kad je u Europi počeo Drugi svjetski rat Hoxha je imao 30 godina. Pridružio se partizanskom pokretu koji se borio protiv talijanskih, kasnije njemačkih okupatora. Već tijekom rata Hoxha je postao vođa albanskih komunista, što mu je nakon oslobođenja donijelo vladajući položaj u državi. U Albaniji je za vrijeme Enevera Hoxhe razvijen specifičan oblik komunizma, koji se jedno vrijeme izrazito povezao s Narodnom Republikom Kinom. Albanska politika bila je izrazito izolacionistička čak i prema ostalim komunističkim državama. Hoxha je, naime, smatrao da je jedino Staljin znao pravi put ka ostvarenju komunističkog društva, a sve je ostale proglasio revizionistima i lažnim komunistima.

Za vrijeme Hoxhine vlasti stanovništvo Albanije praktički se utrostručilo. Međutim, Albanija je na kraju njegove vlasti bila država s najnižim životnim standardom u Europi. Oko Hoxhe je razvijan izraziti kult ličnosti, a postojala je i represivna tajna služba zvana Sigurimi, organizirana po uzoru na sovjetsku. Enver Hoxha umro je u Tirani 1985. godine, u 77. godini. 

Komentari