Na današnji dan

Emmanuel de Grouchy – posljednji Napoleonov maršal (1768.)

Dana 23. listopada 1768. godine rođen je maršal Emmanuel de Grouchy, posljednji maršal proglašen u razdoblju Napoleonovog Francuskog Carstva. Naime, Grouchy je postao maršalom tek nakon Napoleonovog povratka iz progonstva na Elbi 1815. godine (ujedno je i jedini maršal Francuske proglašen u tom razdoblju tzv. Vladavine od stotinu dana). Budući da je Napoleon pobijeđen već 18. lipnja 1815. godine u znamenitoj Bitki kod Waterlooa, Grouchy je imao kratku karijeru u maršalskom statusu. Nakon Napoleonova konačnog pada pobjegao je Grouchy u Sjevernu Ameriku, a u domovinu se vratio 1821. godine. Tek 1830. vraćen mu je maršalski naslov, a preminuo je u Saint-Étienneu 1847. godine, u prilično visokoj 81. godini života. Emmanuel de Grouchy bio je posljednji od 26 maršala proglašenih u doba Napoleona. Za razliku od velikog broja ranijih Bonaparteovih maršala, Grouchy nije ujedno dobio i visoke aristokratske titule poput kneza ili vojvode (od 26 Napoleonovih maršala dvojica su postala kraljevima, petorica kneževima, a čak dvanaestorica vojvodama). U Francuskom Carstvu maršal Emmanuel de Grouchy imao je samo titulu grofa, ali mu je kasnije priznata i titula markiza (fr. marquis de Grouchy).

 

Komentari