Na današnji dan

Émile Durkheim – jedan od utemeljitelja sociologije (1858.)

Dana 15. travnja 1858. godine rođen je Émile Durkheim, francuski intelektualac i jedan od glavnih utemeljitelja sociologije. Rodio se u gradu Épinalu, u francuskoj pokrajini Lotaringiji.Kao profesor u Bordeauxu i na Sorbonnei uvodi sociologiju na francuske visoke škole.

Pokretač je i izdavač Sociološkoga godišnjaka (franc. L’Année sociologique, 1896. – 1912.), časopisa koji je odigrao veliku ulogu u oblikovanju sociologije kao društvene znanosti. Njegovo najvažnije djelo je Pravila sociološke metode (franc. Les Règles de la méthode sociologique, 1895.), koje je unijelo prekretnicu u sociologiju. Prema Durkheimu, društvo treba izučavati kao poseban predmet i nije moguće svoditi društvo na cjelinu individualnih psiholoških procesa.

Osobito je cijenjeno Durkheimovo istraživanje fenomena samoubojstva, o kojem je objavio knjigu Samoubojstvo (franc. Le Suicide) 1897. godine. U toj je knjizi Durkheim pomoću dostupnih statističkih podataka pokušao empirijski istražiti i znanstveno objasniti povezanost između učestalosti suicida i društvenog okružja.Ostala poznata djela su mu:O podjeli društvenoga radaPravila sociološke metodeElementarni oblici religioznoga životaObrazovanje i sociologija

Durkheim je poživio do 1917. godine, a preminuo je u Parizu tijekom Prvog svjetskog rata. Njegov sin André poginuo je u tom ratu 1915. godine, što je bio velik emocionalan udarac od kojeg se Durkheim nikada nije oporavio.

piše: Dražen Krajcar

Komentari