Na današnji dan

Elizabeta Marija od Austrije – unuka kojoj je carica Sissi ostavila svu imovinu– 1883.

Da je nadvojvotkinja Elizabeta Marija bila muško dijete, upravo bi ona naslijedila svog djeda Franju Josipa na prijestolju Austro-Ugarske.

Dana 2. rujna 1883. godine rođena je nadvojvotkinja Elizabeta Marija od Austrije, jedina kći krunskog princa Rudolfa i unuka poznatog cara Franje Josipa. Rudolf je bio jedini sin Franje Josipa i carice Sissi, a trebao je naslijediti prijestolje Austro-Ugarske. Nažalost, Rudolf je poginuo u misterioznom incidentu u lovačkom dvorcu Mayerling kad mu je bilo 30 godina, tako da nije nadživio Franju Josipa. Da je nadvojvotkinja Elizabeta Marija bila muško dijete, upravo bi ona naslijedila svog djeda Franju Josipa na prijestolju Austro-Ugarske. Međutim, u dinastiji Habsburg (Habsburg-Lothringen) vladalo je nasljedno pravo koje je preferiralo muške članove dinastije, a žene su kao nasljednice dolazile u obzir isključivo u slučaju potpunog nedostatka muških potomaka u cijeloj dinastiji (čak je i tada nastajala problematična situacija, npr. kad je Marija Terezija trebala naslijediti prijestolje).

Nadvojvotkinja Elizabeta Marija od Austrije imala je samo pet godina kad joj je otac preminuo u Mayerlingu. Položaj prijestolonasljednika prešao je s njenog preminulog oca na poznatog nadvojvodu Franju Ferdinanda, kasnije ubijenog u Sarajevu. Zanimljivo je da je carica Sissi svojom oporukom svu imovinu, ne računajući darove za dobrotvorne svrhe, ostavila upravo svojoj unuci Elizabeti Mariji.

Nadvojvotkinja Elizabeta Marija udala se prilično neobično za svoj položaj. Naime, odabrala je za svog supruga desetak godina starijeg kneza Otta Werianda von Windisch-Grätza. Umrla je u 80. godini u Beču, a po svojoj želji pokopana je u neoznačenom grobu.


Komentari