Na današnji dan

Elemér Lónyay – posljednji dobitnik kneževske titule u Austro-Ugarskoj (1863.)

Ugarski barun Elemér Lónyay rodio se 24. kolovoza 1863. godine. Bio je posljednji aristokrat proglašen knezom (princem) u Austro-Ugarskoj. Titula kneza (njem. Fürst, lat. princeps) bila je, u načelu, najviša aristokratska titula u habsburškim zemljama koju netko mogao dobiti. Tu se ne računa titula vojvode, koja se dodjeljivala samo u iznimnim slučajevima (npr. morganatskim ili ženskim potomcima dinastije Habsburg-Lothringen). Barun Elemér Lónyay uspio je tijekom života napredovati za čak dva aristokratska stupnja. Naime, 1896. godine, kao 33-godišnjak, unaprijeđen je sa stupnja baruna u viši stupanj grofa. Još veći uspon doživio je početkom 1917. godine, kad je kao 53-godišnjak uzvišen sa stupnja grofa na stupanj kneza. Bio je ujedno i posljednji državljanin Austro-Ugarske Monarhije kojem je dodijeljena kneževska titula. Lónyay takvo uzdignuće, doduše, nije zaslužio svojim radom, nego činjenicom da se oženio princezom Stephanie, udovicom nekadašnjeg krunskog princa Rudolfa, prijestolonasljednika Austro-Ugarske.

Rudolf je bio sin cara Franje Josipa i znamenite carice Sissi, a preminuo je prilikom misterioznog događaja u Mayerlingu 30. siječnja 1889. godine. Krunska princeza Stephanie ostala je tako udovica već u 24 godine. Za Eleméra Lónyaya udala se 1900. godine, kad je njoj bilo 35, a njemu 36 godina. Budući da je Lónyay u trenutku vjenčanja bio grof, Stephanie je s ranga krunske princeze-udovice tim brakom spuštena na rang ugarske grofice. Ipak, carska joj je dinastija to dijelom nadoknadila spomenutim uzdizanjem njenog supruga u stupanj kneza, čime je ona postala kneginjom (princezom) Lónyay. U braku su Elemér Lónyay i njegova supruga dugo poživjeli, ona do 1945., a on čak do 1946. godine.

Komentari