Na današnji dan

Egipćani pobijedili Osmanlije duboko u današnjoj Turskoj – 1832.

Pobjeda je bila tako potpuna da su egipatske jedinice mogle praktički nesmetano nastaviti prema Carigradu i zauzeti ga. 

Dana 21. prosinca 1832. godine egipatske vojne snage pobijedile su Osmanlije na njihovu teritoriju – kod grada Konye. Taj se grad nalazi duboko u unutrašnjosti današnje Republike Turske, na putu od Sredozemnog mora prema Ankari. Radilo se o Osmansko-egipatskom ratu, u kojem je egipatski vladar Muhamed Ali želio poraziti Osmansko Carstvo i pripojiti Egiptu velik dio osmanskih teritorija na Bliskom istoku.

Muhamed Ali podrijetlom je bio Albanac. Isprva je bio običan osmanski vojni zapovjednik, no uspio je postati egipatskim valijom (upraviteljem Egipta u službi turskih sultana). Kasnije se toliko osamostalio da je Egipat pod njim bio de facto nezavisna država, a veza s Osmanlijama postala je samo simbolička. Muhamed Ali nazivan je kedivom Egipta, a s Osmanskim Carstvom je i zaratio. Želio je Egiptu pripojiti Siriju, Palestinu i sva ostala područja između Male Azije i Sinaja.

Snage Muhameda Alija, nakon dubokog prodora u Malu Aziju, porazile su Osmanlije kod spomenute Konye. Pobjeda je bila tako potpuna da su egipatske jedinice mogle praktički nesmetano nastaviti dalje prema Carigradu i zauzeti ga. Ipak, sklopljen je mir, po kojem je Osmansko Carstvo dodijelilo Muhamedu Aliju upravu nad cijelim područjem od današnje južne Turske pa sve do Palestine. Time su pod egipatsku kontrolu došla područja današnjih država Sirije, Libanona, Izraela i Jordana. Muhamed Ali zavladao je i Sudanom na jugu, a privremeno i Arabijom na istoku. Jedno vrijeme njegove su snage držale pod okupacijom i Kretu, Cipar te Peloponez.


Komentari