Na današnji dan

Edikt cara Valentinijana protiv Germana (369.)

Rimski car Valentinijan rođen je oko 321. u gradu Cibalae (područje današnjih Vinkovaca). Valentinijana nazivaju i posljednjim velikim zapadnim carem jer se nakon njegove smrti situacija u Rimskom Carstvu znatno pogoršala. U antičkom rimskom naselju Cibalae živio je Valentinijanov otac Gracijan, utjecajan vojskovođa. Osim Valentinijana, u istom gradu rođen je njegov mlađi brat Valens. Valentinijana su njegove trupe proglasile carem u gradu Ancyri (danas Ankara, u Turskoj), gdje je bio stacioniran.

Valentinijan je bio svjestan da je rimska država prevelika za jednog cara, pa je podijelio državu u dva dijela. Sebi je ostavio zapadni dio s Milanom kao glavnim gradom, a brata Valensa je proglasio carem istočnog dijela sa središtem u Konstatinopolu. Valentinijan je preuzeo vladanje nad ugroženijim dijelom nekadašnjeg Carstva i vladao je od 364. do 375. godine.

Unutarnji nemiri i građanski ratovi uvelike su oslabili obrambenu snagu Carstva na granicama, što su iskorištavali ratnički narodi i pljačkaši, pogotovo Germani. Stoga je 365. Valentinijan neko vrijeme proveo u Galiji, pokušavajući izbaciti germanska plemena Alemane i Burgunde. Nakon teških bitaka i mnogo gubitaka Valentinijan je 366. pobijedio Alemane i Franke. Dok je boravio u mjestu Breisach, na granici s Germanima, izdao je 369. edikt koji je sačuvan u Teodozijevom zakoniku. Tim je ediktom ojačao pogranične utvrde na granicama na Rajni. Iz Breisacha je nadgledao izgradnju novih utvrda i uspio je stabilizirati granicu na Rajni. Povjesničari smatraju da je to njegova najveća zasluga. 

Komentari