Na današnji dan

EDF – kompanija koja je najveći svjetski proizvođač električne energije – 1946.

EDF  ima godišnji prihod od oko 65 milijardi eura. Proizvodi čak oko 22 % električne energije čitave Europske unije i raspolaže s čak 58 aktivnih nuklearnih reaktora.

Dana 8. travnja 1946. godine osnovana je najveća električna kompanija na svijetu – Électricité de France (EDF). Zanimljiv je podatak da ona proizvodi čak oko 22 % električne energije čitave Europske unije, a ima godišnji prihod od oko 65 milijardi eura (nekoliko puta više od državnog proračuna RH). EDF ima oko 158.000 zaposlenika, a opskrbljuje oko 37.000,000 potrošača električnom energijom.

Zanimljivo je da EDF oko 84 % svoje električne energije proizvodi pomoću nuklearnih centrala. Pri tome koristi 58 aktivnih nuklearnih reaktora, što je oko 13 % svih svjetskih nuklearnih reaktora. Iz ugljena EDF proizvodi samo oko 2,7 % svoje električne energije.

Ta velika kompanija nastala je nacionalizacijom i spajanjem oko 1.700 manjih francuskih proizvođača električne energije. EDF je dobila monopol na proizvodnju struje u Francuskoj, koji je držala sve do 1999. godine. Do 2004. godine EDF je bila državna kompanije u potpunom vlasništvu francuske vlade. Te godine stavljene su njene dionice na Parišku burzu, no francuska vlada posjeduje i dalje oko 85 % EDF-a.


Komentari