Na današnji dan

Džore Držić – dubrovački lirski pjesnik – 1501.

Džore Držić rođen je u Dubrovniku 1461. godine, što znači da je bio suvremenik slavnih Leonarda da Vincija i Michelangela Buonarottija.

Dana 26. rujna 1501. godine umro je dubrovački pjesnik Džore Držić i stric slavnog komediografa Marina Držića. Džore je bio dubrovački pučanin, što znači da nije mogao sudjelovati u političkoj upravi Dubrovačke Republike (ona je bila rezervirana za pripadnike dubrovačke vlastele tj. plemiće).

Džore Držić rođen je u Dubrovniku 1461. godine. Završio je studij prava, a postao je i svećenikom. Bio je i rektor crkve Svih svetih u Dubrovniku, kao i kancelar dubrovačkog kaptola.

U svoje doba, koje je pripadalo renesansi, pisao je Džore Držić lirske pjesme ljubavne tematike. Pri tome je njegov stav prema ljubavi bio često melankoličan i kontemplativan, a ljubavne su mu pjesme sadržavale i religiozne motive. Napisao je i pastirsku eklogu Radmio i Ljubmir koju smatraju začetkom hrvatske dramske produkcije svjetovnog karaktera. 

Komentari