Na današnji dan

Dužd za čijeg su doba Mlečani osvojili veći dio Furlanije – 1414.

Mletačka Republika borila se protiv snaga hrvatsko-ugarskog kralja Žigmunda Luksemburškog.

Tommaso Mocenigo izabran je za mletačkog dužda (prema tradicionalnom brojanju 64. po redu u povijesti Venecije) 7. siječnja 1414. godine. Pripadao je mletačkoj patricijskoj (plemićkoj) obitelji koja je tijekom povijesti dala ukupno sedam duždeva. Na duždevskom je položaju Tommaso Mocenigo bio sve do svoje smrti 1423. godine, u razdoblju kad je susjednom Hrvatskom i Ugarskom vladao Žigmund Luksemburški.

Mletačka Republika pod vodstvom Tommasa Moceniga borila se protiv Žigmundovih snaga i uspjela je na račun akvilejskog patrijarha osvojiti gradove Udine, Cividale, Feltre, Cadore i Belluno te veći dio Furlanije. Radilo se o velikom širenju mletačkog teritorija na sjever, a samo nešto je ranije, 1409. godine, kralj Ladislav Napuljski Veneciji prodao i svoja prava na Dalmaciju. Tijekom tog je razdoblja na početku 15. stoljeća, dakle, Mletačka Republika povećala svoj teritorij i na talijanskom kopnu (tzv. Terraferma) i na Sredozemnom moru (tzv. Stato da Mar), a doživljavala je i znatan gospodarski uspon. Zanimljivo je da je između 1414. i 1423. godine u Veneciji prodano čak oko 10.000 robova.

Tommaso Mocenigo preminuo je 1423. godine, u visokoj dobi od gotovo osamdeset godina.


Komentari