Na današnji dan

Dovršena znamenita Mason–Dixon linija (1767.)

Dana 11. listopada 1767. godine po julijanskom kalendaru, koji je tada bio u upotrebi u britanskim kolonijama, dovršena je znamenita Mason–Dixon linija u Sjevernoj Americi, jedna od najpoznatijih linija razgraničenja u povijesti. Ona ima znatnu kulturnu važnost jer ju se smatra simboličnom granicom između američkog Sjevera i Juga. Nazvana je po Charlesu Masonu i Jeremiahu Dixonu, koji su sudjelovali u njenom određivanju. Njih dvojicu zaposlile su obitelji Penn (vlasnici Pennsylvanije) i Calvert (vlasnici Marylanda) kako bi razgraničile svoje kolonije (Pennsylvanija i Maryland bile su tzv. vlasničke, tj. privatne kolonije, za razliku od krunskih kolonija). 

Kad je granica određena, na svakih pet milja postavljeni su na nju granični kamenovi. Ti su kamenovi s jedne strane imali grb obitelji Penn, a s druge grb obitelji Calvert. Ukupna duljina Mason-Dixon linije bila je čak 393 kilometra. Kad je Pannsylvanija ukinula ropstvo, Mason-Dixon linija postala je granicom između robovlasničkih i slobodnih država SAD-a. Danas je to granica koja razdjeluje američke države Pennsylvaniju, Maryland, Delaware i Zapadnu Virginiju.

Komentari