Na današnji dan

Dovršena ogromna palača kraj Petrograda (1756.)

Jedna od najraskošnijih baroknih palača u povijesti – palača ruske carice Katarine II. Velike pokraj Petrograda dovršena je 30. srpnja 1756. godine. Ta se palača i danas može vidjeti desetak kilometara južno od tog grada koji je u doba Katarine bio carska prijestolnica. U to doba bio je trend graditi raskošne ljetne rezidencije izvan glavnih gradova, tako da su vladarske obitelji mogle u hladnijem dijelu godine boraviti u gradu, a za toplijeg vremena bliže prirodi.

Mjesto na kojem je sagrađena Katarinina palača nazivano je Carskoje Selo (hrv. carsko selo). Za vrijeme SSSR-a to je mjesto preimenovano u Detskoje Selo (hrv. dječje selo), a danas se zove Puškin, u čast znamenitog pjesnika Aleksandra Puškina. Carskoje Selo bilo je smješteno na lokaciji do koje se kočijom moglo relativno brzo doći iz Petrograda.

Katarinina palača ima glavno pročelje dužine od oko 325 metara, a samo za pozlaćivanje ukrasa upotrijebljeno je oko 100 kilograma zlata. Kasniji ruski carevi koristili su neko vrijeme palaču kao ljetnu rezidenciju, dok su u Petrogradu imali znameniti Zimski dvorac.

Jedno od najvećih blaga unutar palače bila je tzv. Jantarna soba. Svojedobno su tu sobu nazivali Osmim svjetskim čudom, a bila je izrađena od jantara, zlata i ogledala. Kad su tijekom Drugog svjetskog rata Nijemci zauzeli okolicu Lenjingrada, rastavili su Jantarnu sobu i poslali je u Treći Reich. Smatra se da je to jedno od najvrjednijih pojedinačnih blaga koje je nacistička Njemačka prisvojila. Jantarna soba kasnije nikada nije pronađena, a njen nestanak danas je jedan od najvećih misterija u povijesti.


Komentari