Na današnji dan

Dovršena najveća španjolska palača Escorial (1584.)

Dana 13. rujna 1584. dovršena je gradnja Escoriala, jedne od najvećih kraljevskih palača na svijetu, smještene 45 kilometara sjeverozapadno od Madrida. Sagrađena za vrijeme španjolskog kralja Filipa II., palača je duga 224, a široka 153 metra i ima 16 dvorišta. Sadrži veliku crkvu, na čiji oltar je padao pogled kraljeve sobe, tako da je Filip II. mogao promatrati misu i kad je ležao bolestan u krevetu. Naime, kralj Filip II. bio je vatreni katolik i cijeli je kraj 16. stoljeća obilježila njegova borba za kršćansku vjeru, naročito protiv Osmanlija.

Tlocrt Escoriala, u obliku rešetke, izrađen je po uzoru na rešetku na kojoj je mučen i ubijen sv. Lovro, poznati svetac iz ranokršćanskog razdoblja. To je učinjeno po želji Filipa II., koji je time želio odati počast svecu na čiji je blagdan uspio pobijediti Francuze u znamenitoj Bitki kod Saint-Quentina jer je tu pobjedu Filip II. ostvario točno na dan sv. Lovre 1557. godine.

Escorial nije bio samo kraljevska palača nego i samostan hijeronimitskog katoličkog reda. Time je pružao primjer zanimljive kombinacije svjetovnog i vjerskog sadržaja. Danas u tom samostanu žive redovnici augustinci.

U sklopu palače Escorial nalazi se i znameniti mauzolej španjolskih kraljeva, s 26 mramornih sarkofaga. Svi španjolski kraljevi u posljednjih 450 godina pokopani su ondje, s iznimkom dvojice. Palača ima 2.673 prozora, 1.200 vrata, 86 stepeništa i 88 vodoskoka, a hodnici ukupno zahtijevaju 160 kilometara hoda.


Komentari