Na današnji dan

Dioklecijan podjelio Rimsko Carstvo na četiri dijela – 293.

Dioklecijan je zadržao glavnu riječ i titulu augusta, koja je bila po rangu i ugledu najviša od svih rimskih carskih titula.

Car Dioklecijan podjelio je Rimsko Carstvo na četiri dijela prvog ožujka 293. godine. Takav oblik vlasti naziva se tetrarhijom, a uveden je s ciljem bolje kontrole različitih dijelova prostranog carstva. Dioklecijan je zadržao glavnu riječ i titulu augusta (lat. augustus), koja je bila po rangu i ugledu najviša od svih rimskih carskih titula. Titulu augusta imao je također i Dioklecijanov suvladar Maksimijan, s time da je Dioklecijan bio nadležan za istočni dio carstva, koji je u to vrijeme bio razvijeniji i bogatiji, a Maksimijan za zapadni.

Osim dvojice augusta imenovana su u tetrarhiji i dvojica cezara (niža carska titula). Cezar Konstancije Klor dobio je dio zapadnih teritorija carstva, konkretno Galiju i Britaniju, dok je cezar Galerije dobio dio na istočnom i središnjem dijelu carstva (Panoniju, Meziju i Trakiju). Zanimljivo je da je Galerije bio Dioklecijanov zet, upravo kao što je Konstancije Klor bio zet augusta Maksimijana.

Svaki od četvorice vladara dobio je svoju prijestolnicu. Dioklecijan je uzeo Nikomediju (današnji İzmit u Turskoj), a Maksimijan je dobio Mediolanum (današnji Milano). Cezar Konstancije Klor dobio je Augustu Treverorum (današnji Trier u Njemačkoj), a cezar Galerije Sirmij (današnja Sremska Mitrovica).


Komentari