Na današnji dan

Dino Grandi – fašist koji je srušio Benita Mussolinija s vlasti – 1895.

Nakon Mussolinijevog dolaska na vlast u Italiji dobio je položaje u vladi. 

Dana 4. lipnja 1895. godine rođen je Dino Grandi, jedan od najviših dužnosnika fašističke Italije. Rodio se u gradiću Mordanu, smještenom između Bologne i Ravenne, a  obrazovao se za pravnika na uglednom Bolonjskom sveučilištu. Već se u srednjim dvadesetim godinama svoga života pridružio Mussolinijevim fašistima, među kojima je brzo napredovao.

Nakon Mussolinijevog dolaska na vlast u Italiji Grandi je dobio položaje u vladi. Godine 1929. postao je ministrom vanjskih poslova Kraljevine Italije, a već je i ranije vodio diplomatske poslove kao tajnik Ministarstva vanjskih poslova (dok je Mussolini osobno držao to ministarstvo). Godine 1932. postavljen je na mjesto talijanskog veleposlanika u Velikoj Britaniji, gdje je ostao sve do 1939. godine. Od talijanskog je kralja Grandi dobio grofovsku titulu, kao grof od Mordana. Nakon povratka u Italiju imenovan je ministrom pravosuđa.

Veliku je ulogu Grandi odigrao 1943. godine pri smjeni Benita Mussolinija. Naime, u Fašističkom velikom vijeću predložio je Mussolinijevo skidanje s vlasti u Italiji. Taj je prijedlog prihvaćen 24. srpnja 1943. godine s 19 glasova za i 8 protiv. Sljedećeg dana kralj je Mussolinija obavijestio o smjeni i dao ga pritvoriti. Grandi je preživio Drugi svjetski rat, a kasnije je godinama živio u emigraciji. U Italiju se vratio tek tijekom 1960-ih godina, a preminuo je u Bologni 1988. godine, u visokoj 93. godini.


Komentari