Na današnji dan

Deklaracija 18 nobelovaca protiv nuklearnog oružja – 1955.

Među izvornih 18 potpisnika deklaracije iz Mainaua bili su znameniti znanstvenici Max Born, Otto Hahn, Lavoslav (Leopold) Ruzička, George Hevesy, Arthur H. Compton, Frederick Soddy i Werner Heisenberg.

Dana 15. srpnja 1955. godine potpisana je deklaracija osamnaestorice nobelovaca protiv upotrebe nuklearnog oružja. Tu su deklaraciju sastavili znameniti znanstvenici Otto Hahn i Max Born, a potpisalo ju je uz njih dvojicu još 16 dobitnika Nobelove nagrade. Deklaracija je potpisana i objavljena na sastanku nobelovaca koji se održava svake godine u njemačkim mjestima Lindau i Mainau. Tradicija održavanja tih sastanka održala se sve do danas, a započela je još 1951. godine na poticaj dvaju njemačkih znanstvenika koji su pridobili pažnju princa Lennarta Bernadottea, poznatog i pod titulom grofa od Wisborga. Taj je princ bio unuk švedskog kralja Gustava V. iz dinastije Bernadotte, što znači da je imao utjecajne veze u Švedskoj, državi u kojoj se dodjeljivala Nobelova nagrada. Osim toga, princ Lennart Bernadotte posjedovao je dvorac na otoku Mainauu u Bodenskom jezeru, koji je predstavljao atraktivno mjesto za posjete i skupove. Za lokaciju sastanaka (konferencija) nobelovaca odabrano je mjesto Lindau, smješteno na Bodenskom jezeru, nedaleko od tromeđe Njemačke, Austrije i Švicarske.

Spomenuti godišnji sastanci nobelovaca uobičajeno traju tjedan dana, a posljednjeg dana uzvanici posjećuju otok Mainau, gdje se nalazi spomenuti dvorac obitelji Bernadotte. Otok Mainau udaljen je od Lindaua 40 kilometara, a također je mostom povezan s kopnom. Uzvanici od Lindaua do Mainaua obično putuju brodom, što je atraktivna ekskurzija u ljetnim mjesecima. Izvornih 18 potpisnika deklaracije iz Mainaua bili su Max Born, Otto Hahn, Lavoslav (Leopold) Ruzička, Kurt Alder, Fritz Lipmann, George Hevesy, Adolf Butenandt, Arthur H. Compton, Gerhard Domagk, Hideki Yukawa, Hans von Euler-Chelpin, Frederick Soddy, Werner Heisenberg, Richard Kuhn, Paul Hermann Müller, Hermann Joseph Muller, Wendell M. Stanley i Hermann Staudinger. Naknadno su deklaraciju potpisala još 34 nobelovca, tako da je ukupan broj potpisnika narastao na 52.

Komentari