Na današnji dan

Danska kraljevina u bankrotu (1813.)

Do financijske državne krize u Danskoj došlo je već krajem 18. stoljeća posebice zbog Napoleonskih ratova. Danska je dotad bila relativno bogata država. Kada su se europske sile ujedinile protiv Napoleona, Danska je pokušala ostati neutralna, a kasnije je sklopila savez s Napoleonom. Velika Britanija je stoga napala i porazila Dansku 1801. i 1807. godine. Danska je pretrpjela golemu materijalnu štetu, a morala je i financirati Napoleonovu vojsku. 

Kako bi se napunila državna riznica, uveden je novi porez 1810., ali time se deficit državnog budžeta nije mogao pokriti. Kako bi isplatila svoje obveze, Danska je izdavala novčanice i dužničke vrijednosne papire u valuti rigsdaler courant, koji je bio punovrijedni novac. Uskoro je došlo do inflacije za više od 100 posto, pa Danska više nije mogla servisirati državni dug tim punovrijednim novcem. 

Danski bankrot naziva se radikalna monetarna reforma, provedena u Danskoj 5. siječnja 1813. godine. Mjere su obuhvaćale ukidanje valute rigsdaler i uvođenje nove pod imenom rigsbankdaler s omjerom 6:1. Rigsbankdaler se sastojao od 96 rigsbank skillingaNova je valuta imala tek 5/8 vrijednosti stare. Da bi se pokrili troškovi izrade novog novca uveden je porez na nekretnine u iznosu od 6 posto. Narod nije imao povjerenja u novu valutu, pa su na crnom tržištu nastala razna sredstva plaćanja. 

U službenim dokumentima toga vremena nigdje se ne spominje bankrot, ali se de facto dogodio i tako ga se danas naziva. Bankrot je pogodio i Norvešku te današnju njemačku saveznu pokrajinu Schleswig-Holstein jer su se početkom 19. stoljeća još nalazile pod danskom krunom. 


Piše: Marsela Alić

Komentari