Na današnji dan

Ćiro Truhelka – arheolog i povjesničar (1865.)

Hrvatski arheolog, povjesničar i povjesničar umjetnosti Ćiro Truhelka rodio se u Osijeku 2. veljače 1865. godine. Diplomirao je povijest umjetnosti i arheologiju u Zagrebu. Još kao student surađuje s Isidorom Kršnjavim u Strossmayerovoj galeriji, čiji je kasniji kustos. Zatim radi kao kustos i direktor Zemaljskog muzeja u Sarajevu te drži katedru na Filozofskom fakultetu u Skoplju.

Pisao je o prapovijesnim, rimskim i srednjovjekovnim nalazima, o osmanskim ispravama te rimskom i srednjovjekovnom novcu. Otkopao je ranokršćansku baziliku u Zenici te upozorio na fenomen bosanskih crkava i njihovo ranokršćansko podrijetlo, istraživao je lokalitete u dolini Lašve i oko Stoca, srednjovjekovno Jajce i niz drugih srednjovjekovnih gradova. Zaslužan je za upoznavanje specifičnih srednjovjekovnih kamenih spomenika – mramora i stećaka te usavršavanje metode uzimanja njihovih otisaka. Njegovi su radovi i studije bili znanstvena i metodološka novost u istraživanju starih kultura Bosne i Hercegovine. Bavio se i albanologijom.

Radove je većinom objaljivao u Glasniku Zemaljskoga muzeja BiH – Starobosanski mramorovi, Prehistoričke gradine na GlasincuKatakombe u Jajcu, Sojenica u Donjoj Dolini, Nalazi brončane dobe iz Tešnja i okolice i mnogi drugi. Spomenuti Glasnik dugi niz godina je i uređivao.

Truhelka je bio i predsjednik Društva bosansko-hercegovačkih Hrvata u Zagrebu koje je osnovano u ožujku 1939. godine. i zastupalo ideju o hrvatskoj nacionalnoj pripadnosti Bosne i Hercegovine.

Ćiro Truhelka preminuo je u Zagrebu 1942. godine.


piše: Dražen Krajcar

Komentari