Na današnji dan

Četnik Draža Mihailović – jugoslavenski ministar vojske – 1942.

Službeni puni naziv Mihailovićeve funkcije bio je Ministar vojske, mornarice i zrakoplovstva, a četnici su dobili status jugoslavenske vojske u otadžbini.

Na današnji dan 1942. godine proglašena je nova jugoslavenska izbjeglička vlada u Londonu, u kojoj je funkciju ministra dobio poznati četnički vođa Draža Mihailović. On je već ranije odigrao ulogu u doba napada Nijemaca na Kraljevinu Jugoslaviju u travnju 1941. godine. Dok je jugoslavenska vojska uslijed tog napada bila u rasulu, Draža Mihailović, tada s činom pukovnika, organizirao je četnički pokret, i to isprva na području Ravne Gore u Srbiji. Nakon što su kralj i vlada pobjegli iz zemlje, a službena jugoslavenska vojska kapitulirala, četnici Draže Mihailovića ostali su kao svojevrsna gerilska vojska u Srbiji.

Izbjeglička je jugoslavenska vlada u ljeto 1941. godine prihvatila četnike Draže Mihailovića za svoje legalno vojno krilo. Mihailović je tada promaknut u čin generala. Još veće priznanje dobio je na današnji dan 1942. godine, kad je uvršten u vladu kao ministar vojske. Službeni puni naziv njegove funkcije bio je Ministar vojske, mornarice i zrakoplovstva. Njegovi su četnici dobili status jugoslavenske vojske u otadžbini.

Premda je isprva bilo pokušaja suradnje Titovih partizana s Mihailovićevim četnicima, s vremenom su se oni sve više razilazili, a na kraju su postali i otvoreni neprijatelji. Nakon rata komunisti su strijeljali Dražu Mihailovića nedaleko od kraljevskog dvora u Beogradu. Danas nije poznata točna lokacija njegovog groba, jer je njegov leš pokopan na neoznačenom mjestu nakon strijeljanja.


 

Komentari