Na današnji dan

Centralne sile ušle u osvojeni Bukurešt – 1916.

Među njemačkim časnicima koji su sudjelovali u osvajanju Rumunjske bio je i mladi Erwin Rommel, kasniji feldmaršal iz Drugog svjetskog rata.

Dana 6. prosinca 1916. godine ušle su vojne jedinice Centralnih sila u rumunjski glavni grad Bukurešt. Zauzeće grada ostvarile su snage predvođene njemačkim generalom Erichom von Falkenhaynom, koji je još do kolovoza iste godine bio načelnik Glavnog stožera njemačke vojske.

Ofenziva Centralnih sila na Rumunjsku započela je nakon što je ta zemlja ušla u Prvi svjetski rat na strani Antante 1916. godine. U samo četiri mjeseca uspjele su jedinice pod generalom Falkenhaynom i feldmaršalom Mackensenom zauzeti veći dio Rumunjske, a na današnji dan ušla je u Bukurešt austrougarska i njemačka konjica. Među njemačkim časnicima koji su sudjelovali u osvajanju Rumunjske bio je i mladi Erwin Rommel, kasniji feldmaršal iz Drugog svjetskog rata. Pobjednički njemački general Falkenhayn dobio je nešto kasnije u savezničkom Osmanskom Carstvu čak i čin maršala (tur. Müşir), a njegov kolega Mackensen bio je kao feldmaršal korišten u propagandne svrhe u razdoblju Hitlerovog Trećeg Reicha.


Komentari