Na današnji dan

Carska Zlatna bula kojom su ustanovljeni knezovi izbornici (1356.)

Glavni dio teksta dokumenta zvanog Zlatna bula cara Karla Luksemburškog sastavljen je 10. siječnja 1356. godine. Tom su bulom ustanovljeni knezovi izbornici u Svetom Rimskom Carstvu. Radilo se o osobama s najvišim statusom u državi, koje su imale pravo birati cara. Sveto Rimsko Carstvo bila je izborna, a ne nasljedna monarhija, za razliku od velikog broja drugih europskih država.

Ispočetka je postojalo sedam knezova izbornika – tri Crkvena i četiri svjetovna. Trojica Crkvenih knezova izbornika bili su: knez-nadbiskup Mainza, knez-nadbiskup Triera i knez-nadbiskup Kölna. Svjetovni knezovi izbornici bili su: saski vojvoda, češki kralj, brandenburški markgrof i falački grof. Sustav u kojem su knezovi izbornici birali cara održao se do ukinuća Svetog Rimskog Carstva 450 godina kasnije (1806. godine).

Komentari