Na današnji dan

Car Petar Veliki uveo tabelu činova u Ruskom Carstvu – 1722.

Najviši čin u civilnoj hijerarhiji bio je kancelar (rus. Канцлер), a u vojnoj general-feldmaršal.

Dana 4.02.1722. godine ruski car Petar veliki uveo je u svojoj državi tabelu činova po kojoj su gradirani civilni i vojni službenici. Time je stvorio sustav u kojem su državni činovnici imali hijerarhiju činova kao vojni časnici. Primjerice, službenik koji je napredovao do čina pravog državnog savjetnika (rus. Действительный статский советник) bio je po tabeli ravnopravan generalu-majoru iz vojske.

Ukupno je tabela činova Petra Velikog sadržavala 14 stupnjeva, pri čemu je najniži bio koleški registrator (za civile) tj. zastavnik (za vojnike). Najviši čin u civilnoj hijerarhiji bio je kancelar (rus. Канцлер), a u vojnoj general-feldmaršal (rus. Генерал-фельдмаршал).

Smisao uvođenja takve hijerarhije bilo je u određenoj mjeri umanjivanje značaja starog plemstva, koje je od sada načelno trebalo karijeru započinjati od najnižeg čina, unatoč visokim nasljednim titulama kneza (princa). S druge stane, takvim se sustavom dobivala snažna birokracija, potrebna za upravljanje sve većim ruskim imperijem.


Komentari