Na današnji dan

Car Leopold I. – za čije su vladavine izbijali česti ustanci – 1705.

Zanimljivo je da se protiv vlasti Leopolda I. nisu pobunili samo Zrinski i Frankopan, već i mnogi drugi velikaši, i to u više navrata. Naime, tijekom Leopoldove vlasti zahvatila su Hrvatsko-Ugarsko kraljevstvo zaredom čak tri velika ustanka (Zrinsko-frankopanska urota, ustanak Imre Thökölyja i ustanak pod vodstvom Franje Rákóczija).

Dana 5. svibnja 1705. godine umro je u Beču car Leopold I., vladar Svetog Rimskog Carstva i hrvatsko-ugarski kralj. U hrvatskoj je povijesti vjerojatno ponajviše poznat kao gušitelj Zrinsko-frankopanske urote, koja je završila smaknućem Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana. Naime, upravo su se protiv vlasti Leopolda I. pobunila ta dva hrvatska velikaša, kao i mnogi drugi ugarski magnati. 

Car Leopold I. pripadao je austrijskoj grani dinastije Habsburg. Vladao je u razdoblju apsolutizma u europskoj povijesti, kad su vladari pokušavali vladati samostalno, a plemstvo i aristokraciju podvrgnuti svojoj kontroli. Radilo se i o razdoblju raskošnog baroka, koji se očitovao u umjetnosti i modi oblačenja. Potrebno je napomenuti, ipak, da je bečki dvor Leopolda I. bio po raskoši znatno suzdržaniji od francuskog dvora Luja XIV., premda je Leopold nominalno imao nešto viši status (bio je car i kralj, dok je Luj XIV. bio samo kralj).

Zanimljivo je da se protiv vlasti Leopolda I. nisu pobunili samo Zrinski i Frankopan, već i mnogi drugi velikaši, i to u više navrata. Naime, tijekom Leopoldove vlasti zahvatila su Hrvatsko-Ugarsko kraljevstvo zaredom čak tri velika ustanka. Prvi je bila spomenuta Zrinsko-frankopanska urota, a zatim je uslijedio ustanak Imre Thökölyja (koji je bio suprug Jelena Zrinske, a time i zet Petra Zrinskog). Treći je bio Ustanak kuruca, pod vodstvom Franje Rákóczija (sina spomenute Jelene Zrinske, a time i unuka Petra Zrinskog).

Sva su tri spomenuta ustanka uspješno ugušena, a Leopold I. i njegova dinastija Habsburg održali su se na vlasti. U trenutku smrti bio je Leopold I. u 65. godini života. 


Komentari