Na današnji dan

Car Franjo Lotarinški – suprug znamenite carice Marije Terezije – 1765.

Brakom s Marijom Terezijom došao je Franjo od regionalnog vladara na položaj nominalno prvog svjetovnog čovjeka u Europi (smatralo se da car Svetog Rimskog Carstva posjeduje pravo prvenstva među svim europskim vladarima).

Dana 18. kolovoza 1765. godine umro je car Franjo Lotarinški, suprug znamenite vladarice Marije Terezije. Bio je car Svetog Rimskog Carstva tj. njemačko-rimski car, a Marija Terezija nosila je carski naslov preko njega (žene nisu mogle postati vladajućim caricama u Svetom Rimskom Carstvu). Doduše, i svoj izbor za cara, kao i većinu ostalih svojih titula, dugovao je Franjo upravo tome što je bio suprug Marije Terezije (ona je naslijedila golemi niz zemalja i posjeda nakon smrti svog oca Karla VI. – posljednjeg muškog Habsburgovca). Car Franjo i Marija Terezija stvorili su svojim potomstvom novu dinastiju – Habsburg-Lotaringija – koja je naslijedila habsburške posjede i carsku titulu, a koja se na vlasti u Austriji, Ugarskoj, Češkoj i mnogim drugim zemljama održala sve do 1918. godine.

Franjo Lotarinški rođen je u dinastiji koja je stoljećima vladala Lotaringijom (franc. Lorraine). Za njegovu je karijeru, kako je spomenuto, ključan bio brak s mladom prijestolonasljednicom Marijom Terezijom. Naime, tim je brakom od regionalnog vladara došao na položaj nominalno prvog svjetovnog čovjeka u Europi (smatralo se da car Svetog Rimskog Carstva posjeduje pravo prvenstva među svim europskim vladarima). Franjo je umro u Innsbrucku u dobi od samo 56 godina. Carica Marija Terezija nadživjela ga je za punih 15 godina.

Komentari