Na današnji dan

Car August u doba djetinjstva Isusa Krista – 14.

Dana 19. kolovoza 14. godine umro je prvi rimski car Oktavijan August. Postoji glasina da ga je dala otrovati njegova supruga Livija, i to to pomoću otrova stavljenog u svježe smokve. Zanimljivo je da je car August umro upravo u mjesecu Augustu (kolovozu), koji je samo dvadesetak godina ranije tako prozvan po njemu (ranije se taj mjesec zvao Sextilis).

Dakako, te 14. godine Isus Krist živio je kao dječak u Galileji, koja je bila pod rimskom vrhovnom vlasti. Rimski prefekt Judeje bio je u to doba Anije Rufus, a oko 12 godina kasnije na tu je poziciju stupio Poncije Pilat. U Galileji je svojevrsnu autonomnu vlast imao Herod Antipa, kao tetrarh Galileje.

Cara Augusta naslijedio je Tiberije, sin spomenute Livije iz njenog prvog braka (bio je Augustov posinak, ali inače nisu bili u krvnom rodu).

Komentari