Na današnji dan

Camilllo Borghese – barokni papa Pavao V. – 1550.

Godine 1606. zbog sukoba s venecijanskom vlastelom ekskomunicirao je cjelokupnu upravu Mletačke Republike i stavio Veneciju pod interdikt.

Dana 17. rujna 1550. godine rođen je Camillo Borghese, kasniji papa Pavao V. (bio je papa u razdoblju od 1605. do 1621. godine). Rodio se u Rimu, u obitelji Borghese, koja je potjecala iz talijanskog grada Siene. Mladi je Camillo studirao pravo, a nakon niza utjecajnih pravnih i Crkvenih funkcija imenovan je 1596. godine kardinalom.

Početkom 17. stoljeća bio je na čelu Rimske inkvizicije, a određeno je vrijeme bio i generalni vikar Rima (ta pozicija, nazivana i kardinalom-vikarom, označavala je Crkvenog velikodostojnika koji je zamjenjivao papu na biskupskim dužnostima u Rimu, jer je papa uvijek ujedno i rimski biskup). Za papu je izabran 1605. godine na konklavi na kojoj je sudjelovao 61 kardinal. Tijekom svojeg je 16-godišnjeg pontifikata papa Pavao V. imenovao čak 60 kardinala. Godine 1606. zbog sukoba s venecijanskom vlastelom ekskomunicirao je cjelokupnu upravu Mletačke Republike i stavio Veneciju pod interdikt.

Ime pape Pavla V. trajno je ovjekovječeno na glavnom pročelju znamenite bazilike sv. Petra u Vatikanu u obliku natpisa na latinskom jeziku IN HONOREM PRINCIPIS APOST PAVLVS V BVRGHESIVS ROMANVS PONT MAX AN MDCXII PONT VII (hrv. U čast prvog među apostolima Pavao V. Borghese Rimljanin papa godine 1612. i 7. svoga pontifikata). Papa Pavao V. preminuo je u Kvirinalskoj palači u Rimu u 69. godini.


Komentari