Na današnji dan

Burma postigla nezavisnost – 1948.

Prvim premijerom nezavisne Burme postao je političar i naglašeni budistički vjernik. Općenito je budizam i danas najzastupljenija religija u Burmi, koja se u novije vrijeme naziva i imenom Mjanmar.

Na današnji dan 1948. godine Burma je postigla nezavisnost od Velike Britanije, čija je ranije bila kolonija. Posljednji britanski kolonijalni guverner Burme bio je Sir Hubert Elvin Rance, general koji je na taj položaj došao nakon Drugog svjetskog rata. Prvim predsjednikom nezavisne Burme postao je na današnji dan Sao Shwe Thaik, koji je bio pripadnik lokalne vladarske dinastije. Prvim burmanskim premijerom postao je političar i naglašeni budistički vjernik. Općenito je budizam i danas najzastupljenija religija u Burmi, državi koja se u novije vrijeme naziva i imenom Mjanmar. To novo ime za Burmu uvela je 1989. godine vojna vlada, a dio stranih država nije ga još u potpunosti prihvatio, upravo zbog upitnog legitimiteta vojne vlade. Još su uvijek u svijetu, stoga, u upotrebi oba imena – Burma i Mjanmar – no postoji trend prema prebacivanju na novije ime.

Komentari