Na današnji dan

Burma postigla nezavisnost (1948.)

16 Jan 1948, Rangoon, Burma --- Republic of Burma is Born. Rangoon, Burma: Sir Hubert Rance (left), last British governor, and Sao Shwe Thaik, first president of the New Republic of Burma, stand at attention as the new flag is raised outside the Constituent Assembly Building during ceremonies marking the Burmese independence. Janaury 16, 1948. --- Image by © Bettmann/CORBIS

Dana 4. siječnja 1948. Burma je postigla nezavisnost od Ujedinjene Kraljevine, čija je kolonija prethodno bila. Posljednji britanski kolonijalni guverner Burme bio je Sir Hubert Elvin Rance, general koji je na taj položaj došao nakon Drugog svjetskog rata. Prvim predsjednikom nezavisne Burme postao je Sao Shwe Thaik, pripadnik lokalne vladarske dinastije. Prvim burmanskim premijerom postao je U Nu, političar i istaknuti budistički vjernik

Općenito je budizam i danas najzastupljenija religija u Burmi, državi koja se u novije vrijeme naziva i imenom Mjanmar. To novo ime za Burmu uvela je 1989. godine vojna vlada, a dio stranih država nije ga još u potpunosti prihvatio, upravo zbog upitnog legitimiteta vojne vlade. Još su uvijek u svijetu, stoga, u upotrebi oba imena – Burma i Mjanmar – no postoji trend prema prebacivanju na novije ime.

Komentari