Na današnji dan

Britanska okupacija Hong Konga (1841.)

Dana 26. siječnja 1841. godine Britanci su okupirali Hong Kong, jednu od strateški najvažnijih kolonija koje su posjedovali. Tog je dana britanski komodor James Bremer izvršio iskrcavanje na otoku Hong Kongu i formalnom ceremonijom objavio zaposjedanje u ime britanske kraljice Viktorije. Navodno su tom prilikom ispijene i zdravice u čast Njezinog Veličanstva. Mjesto na kojem je obavljena ta svečanost nosi danas naziv Possession Point (hrv. Točka zaposjedanja), a nalazi se na sjeverozapadnoj strani otoka Hong Konga, oko 375 metara od morske obale (nekoć je bila znatno bliže moru, no reklamacijom zemljišta morska je obala pomaknuta).

Komodor James Bremer obilno je nagrađen, tako da je već u srpnju iste godine (1841.) proglašen vitezom reda Order of the Bath, pa ga se otad oslovljava kao sir James Bremer. Kasnije je unaprijeđen u čin admirala.

Komentari