Na današnji dan

Kraljica Viktorija proglašena caricom Indije (1877.)

Na današnji dan 1877. godine engleska kraljica Viktorija proglašena je caricom Indije na durbaru u Delhiju. Durbar je u Indiji pod britanskom kolonijalnom vlasti bio naziv za veliki svečani skup, na kojem se vršilo krunidbe vladara i slične važne obrede. Dakako, takvi su skupovi, s obzirom na kolonijalni značaj britanske vlasti, bili uglavnom ceremonijalne prirode.

Kraljici Viktoriji dodana je titula „carice Indije“ (engl. Empress of India, lat. Indiae Imperatrix), čime se u formalnom smislu uzdiglo britansku vladajuću dinastiju na carski status. Naime, u to su doba u Europi bile popularne carske (imperijalne) titule. Njemački car Vilim I. (Wilhelm I.) posjedovao je takvu titulu, kao i ruski car Aleksandar II. te austrijski car Franjo Josip. Dapače, i Brazil je u to doba bio carstvo. Kako Velika Britanija ne bi zaostajala za drugim velesilama dodana je i njenoj vladarici carska titula. Od tada je Viktorija bila i kraljica i carica, pa se potpisivala slovima RI iza imena (latinski regina et imperatrix, tj. kraljica i carica).

Komentari