Na današnji dan

Bogati kineski car kojem su europski isusovci projektirali palaču kraj Pekinga – 1711.

Car Qianlong imao je više podanika od bilo kojeg europskog cara ili kralja. Cijenio je znanje europskih isusovaca, koji su u Kini djelovali kao misionari. 

Dana 25. rujna 1711. rođen je moćan kineski car Qianlong, čovjek koji je vladao nad većim prostorom od bilo kojeg drugog pravog kineskog cara. Naime, u njegovo doba Kinesko Carstvo prostiralo se na čak 14.700.000 kvadratnih kilometara i bilo je najbogatija i najmnogoljudnija država na cijelom svijetu. Car Qianlong vladao je izrazito dugo – preko 60 godina, a umro je tek u svojoj 88. godini života.

Qianlong je imao više podanika od bilo kojeg europskog cara ili kralja. Qianlongove armije ratovale su u dalekom Vijetnamu, u Burmi i u Nepalu.

Ljetna carska palača kojom je Qianlong raspolagao nalazila se nedaleko od Pekinga i bila je veća čak i od Zabranjenog grada (drevne carske palače u Pekingu). Zanimljivo je da je Qianlong zaposlio europske isusovce da projektiraju i jednu palaču u europskom stilu s fontanama (slično baroknim i rokoko dvorcima europskih kraljeva i careva).

Car je cijenio znanje europskih isusovaca, koji su u Kini djelovali kao misionari. Naročito su na kineskom dvoru bili istaknuti isusovci Giuseppe Castiglione, Michel Benoist, Jean Denis Attiret, Jean-Damascène Sallusti i Ignatius Sichelbart.


Komentari