Na današnji dan

Bitka kod Ninive – Bizant protiv Perzije (627.)

Bitka kod Ninive odigrala se 12. prosinca 627. godine i bila je odlučujuća bitka teškog rata između Istočnog Carstva i Sasanida, koji je trajao 603. – 628. godine. Sasanidi su perzijska dinastija, čiji su članovi vladali Perzijom (226. – 651.). Ova je bitka bila vrhunac pohoda na Perziju istočnorimskog cara Heraklija. 

Heraklije je već u travnju 622. napustio Konstatinopol i krenuo na dug put prema Perzijskom Carstvu. Nakon propasti opsade Konstantinopola 626. i početka snažnih turskih napada na sasanidsku sjevernu granicu, perzijske su trupe izgubile prednost. U rujnu 627. marširala je istočnorimska vojska prema jugu. Heraklije je iznenadio Sasanide ovim odvažnim pohodom tako što nisu mogli pravovremeno prebaciti dovoljno trupa prema sjeveru. Heraklije je kampirao 1. prosinca uz ruševine Ninive i prešao Veliki Zap, rukavac Tigrisa. Odande je planirao zauzeti ljetnu rezideciju Kosrausa II. kako bi u konačnici umarširao u glavni grad Ktesifon, što se nije dogodilo.

Sasanidi nisu mogli spriječiti Heraklija da prijeđe rijeku, ali su mu prepriječili put na prema jugu. Krenuo je povlačiti se, kako bi naveo Sasanide da se odmaknu od Tigrisa i dođu na otvoreno polje. Manevar je uspio i 12. prosinca došlo je do bitke blizu Ninive, a sasanidski je general još čekao pojačanje. Ne zna se koliko je vojnika sudjelovalo. 

Žestoke su borbe vodile na otvorenom polju. Na kraju je poginuo sasanidski general i Perzijci su izgubili bitku. Ovo je bila posljednja bitka dviju moćnih kasnoantičkih sila. Godine 630. sklopili su Istočno Rimsko Carstvo i Perzijsko Carstvo mir. 

Piše: Marsela Alić


Komentari