Na današnji dan

Bitka kod Lüleburgaza (1912.)

U Prvom balkanskom ratu (listopad 1912. – svibanj 1913.) protiv Osmanskog Carstva borile su se Srbija, Bugarska, Grčka i Crna Gora. Bitka kod Lüleburgaza počela je 29. listopada, kad je bugarska 3. armija počela frontalni napad na osmansku vojsku. Lüleburgaz se nalazi u europskom dijelu Turske. Osmanska se vojska obranila, ali je nestalo municije za topništvo. Bugarska je vojska ponovno napala. Planirali su zaobići desno krilo osmanske vojske i prekinuti im put te tako spriječiti povlačenje.

Bugarska je vojska imala više artiljerije za topništvo, uspješnije noćne napade i puno bolji borbeni moral. U sljedećih nekoliko dana desno se krilo osmanske vojske razdvojilo od lijevog što je 2. studenog 1912. dovelo do kraha i nereda u osmanskim jedinicama. Na osmanskoj se strani borilo oko 130000 ljudi, a na bugarskoj oko 110000 vojnika. Na kraju su obje strane pretrpjele teške gubitke u ljudstvu (oko 20000 nestalih, ranjenih i poginulih na svakoj strani). Osmansko je Carstvo izgubilo Trakiju, a opskrbni put bio je prekinut. Kolera i dizenterija odnijele su brojne živote. Smatra se da je Bitka kod Lüleburgaza bila najveća bitka u Europi još od Njemačko-francuskog rata. 

Bugari su dali vojsci odmor od pet dana. Za to vrijeme Osmanlije su dobili pojačanje iz Anatolije i pojačali položaje kod bei Çatalca, 25 Kilometer od glavnog grada. Kad su Bugari stiglo do te lokacije, oboljeli su od kolere, a osmanska ih je vojska potukla. 

Piše: Marsela Alić


Komentari