Na današnji dan

Bitka kod Antietama – najkrvaviji dan u američkoj povijesti (1862.)

Nakon pobjeda nad sjevernjačkom vojskom, konfederacijski general Robert E. Lee odlučio je izvršiti invaziju Sjevera i prenijeti rat s teritorija Konfederacije na teritorij Unije. Prodro je s 55.000 vojnika na teritorij sjevernjačke države Maryland i počeo osvajati gradove. Neki od južnjačkih vojnika tada su dezertirali, jer su smatrali da to više nije obrambeni rat u koji su vjerovali, nego agresivni napad na Sjever. Ipak, Lee je bilježio uspjehe na sjevernjačkom teritoriju. Tada mu se, 17. rujna 1862. godine, suprotstavila sjevernjačka vojska kod potoka Antietama. Došlo je do najkrvavije jednodnevne bitke u cijeloj američkoj povijesti.

Sjevernjački general McClellan raspolagao je dvostruko brojnijom vojskom, no zbog opreza je poslao u bitku manje od tri četvrtine svojih vojnika. Time je general Lee dobio priliku za izjednačeni uspjeh. Ukupno je poginulo oko 23.000 vojnika. Rezultat je bio neriješen. McClellan nije uspio uništiti južnjačku armiju, no Lee je morao prekinuti invaziju Sjevera i povući se u Virginiju. Predsjednik Lincoln mogao je sada najaviti proglašenje oslobođenja robova u odmetnutim državama. Britanija i Francuska tim su ishodom bile odvraćene od priznavanja Konfederacije kao nezavisne države.

Komentari