Na današnji dan

Bitka kod Abu Kleje (1885.)

Sudan se od 1821. nalazio pod osmanskom vlasti, a njime je upravljao potkralj iz, također osvojenog, Egipta. Godine 1881. u Sudanu je počeo mahdistički ustanak protiv egipatsko-osmanskih i kolonijalnih sila.

Velika Britanija je 1882. oslobodila Egipat, čija se vojska nalazila u Sudanu. Stoga je Britanija zatražila od Egipta da povuče vojsku iz Sudana i odrekne se tih provincija. Međutim, u Sudanu su se nalazile tisuće egipatskih vojnika, zaposlenika i njihovih obitelji. Britanija je poslala nekadašnjeg guvernera Sudana Charlesa Georgea Gordona u Khartum da organizira evakuaciju egipatskog stanovništva iz Sudana. Uspio je izvući oko 2500 žena, djece, bolesnika i ranjenika prije nego su Mahdisti 1884. stigli do Khartuma, nakon čega počinje desetmjesečna opsada. 

Britanska vojska je, nakon dosta oklijevanja, krenula osloboditi zauzeto područje. Britanske jedinice na devama stigle su sredinom siječnja do Abu Kleje, koja se nalazila na putu za Khartum i prve podigle logor. Ujutro 17. siječnja 1885. obje su strane očekivale napad. Nakon nekog vremena 10.000 Mahdista napalo je 1500 Britanaca. Međutim, Britanci su pobijedili jer su bili daleko organiziraniji. Poginulo je 65 britanskih vojnika i 11 časnika, dok su Mahdisti izgubili oko 1100 vojnika. 

Piše: Marsela Alić


Komentari