Na današnji dan

Bitka dijadoha kod Rafije (217. pr. Kr.)

Bitka kod Rafije, poznata i kao Bitka kod Gaze, jedna je od najvećih bitaka helenističkog razdoblja. Odigrala se kod današnjeg grada Rafaha u pojasu Gaze, u sklopu Četvrtog sirijskog rata. Sirijski ratovi, njih ukupno šest, trajali su više od 100 godina, a vođeni su između Ptolemejevića i Seleukida za prevlast nad Kelesirijom, područjem koje se danas nalazi na prostoru Sirije, Izraela i Libanona.

Ptolemejevići i Seleukidi bili su dinastije koje su osnovali dijadosi, generali Aleksandra Velikog, nakon njegove smrti. Ptolemejevići su vladali Egiptom, a Seleukidi velikim dijelom Bliskog Istoka.

Dana 22. lipnja 217. pr. Kr. sukobile su se vojske seleukidskog kralja Antioha III. i Ptolemeja IV. Seleukidi su raspolagali s oko 62.000 pješaka, 6000 konjanika i 103 slona, a Ptolemejevići s oko 70.000 pješaka, 5000 konjanika i 73 slona. Vojske su bile bazirane na onima Aleksandra Velikog, sa snažnom falangom u centru bojne linije i konjicom na krilima, ali su imale i mnogo lokalnih vojnika, uglavnom u svojstvu lakih pješaka.

Zanimljiva odlika bitke jest da je jedina poznata u kojoj su se sukobili afrički i azijski slonovi (ti afrički slonovi nisu istovjetni današnjima, već pripadaju manjoj, izumrloj vrsti). Afrički slonovi pobjegli su od većih azijskih te izazvali pomutnju u redovima Ptolemejevića. Međtuim, ptolemejska konjica i pješaštvo nadvladali su protivničke, tako da je bitka završila porazom Seleukida. Velik doprinos pobjedi dala je falanga sastavljena od Egipćana (a ne potomaka Makedonaca).

Nadiranje Seleukida prema Africi zaustavljeno je, ali njihova moć nije slomljena te je 202. pr. Kr. izbio Peti sirijski rat.


Piše: Boris Blažina

Komentari