Na današnji dan

Basnoslovno bogatstvo muslimanskog vladara Hyderabada – 1886.

Ali Khan je imao stotine trkaćih konja te nekoliko Rollse-Royceova. Dijamant od 100 milijuna funti koristio je kao pritiskivač za papir. Procjenjuje se da je njegovo bogatstvo 1940-tih godina iznosilo više od 30 milijardi današnjih američkih dolara.

Dana 6. travnja 1886. godine rođen je svojedobno najbogatiji čovjek na svijetu – Osman Ali Khan – posljednji vladar indijske države Hyderabad. Njegova je država bila najbogatija, najmnogoljudnija i površinom najveća od svih indijskih prinčevskih država. Naime, Indija je u doba britanske kolonijalne vlasti sadržavala preko 560 prinčevskih država kojima su autonomno vladali lokalni vladari. Postojale su hinduističke države (čiji su vladari većinom imali titule maharadža) i muslimanske države (čiji su vladari većinom imali titule navaba).

Od svih tih brojnih indijskih prinčevskih država, Hyderabad je bio najveći i najugledniji. Država je imala preko 11 milijuna stanovnika te površinu od oko 214 186 kvadratnih kilometara (otprilike kao Engleska i Škotska zajedno). Vladar Hyderabada jedini je od svih indijskih vladara imao titulu nizam, a po vjeri je bio musliman.

Procjenjuje se da je njegovo bogatstvo 1940-tih godina iznosilo više od 30 milijardi današnjih američkih dolara. Njegova riznica je sadržavala zlato i srebro u vrijednosti od oko 100 milijuna britanskih funti te još drago kamenje u vrijednosti od 400 milijuna funti. Jedan jedini nizamov dijamant – Dijamant Jacob – vrijedio je i do 100 milijuna funti, a on ga je koristio kao pritiskivač za papir. Nizam je imao i stotine trkaćih konja te nekoliko Rollse-Royceova.


Nakon što je Indija postala nezavisna država, ukinuta je nizamova vlast nad Hyderabadom, no on je zadržao čak oko polovicu privatnog bogatstva i ostao je i dalje najbogatiji čovjek u Južnoj Aziji. Umro je u 81. godini u Hyderabadu.

Komentari