Na današnji dan

Barun von Eggenberg – borac u Bitki kod Siska (1611.)

Dana 7. veljače 1611. umro je Ruprecht von Eggenberg, štajerski vojskovođa i aristokrat koji je s hrvatskim banom Tomom Erdödyjem pobijedio Osmanlije u znamenitoj Bitki kod Siska 1593. godine. Zanimljivo je da se u stranoj historiografiji upravo Ruprechta von Eggenberga često smatra glavnim pobjednikom u Bitki kod Siska, jer je po hijerarhiji imao najviši položaj unutar združene austrijsko-hrvatske vojske.

Ruprecht von Eggenberg pripadao je povijesno važnoj štajerskoj aristokratskoj obitelji Eggenberg, koja je dosegla čak i rang knezova (prinčeva) Svetog Rimskog Carstva tj. ponajvišu aristokratsku titulu dostupnu habsburškim podanicima. Ruprecht von Eggenberg osobno je bio barun (njem. Freiherr), no njegov nećak Hans Ulrich von Eggenberg dobio je spomenutu kneževsku (prinčevsku) titulu. Taj je nećak sagradio pokraj štajerskog glavnog grada Graza golemi dvorac Eggenberg (njem. Schloss Eggenberg), koji je danas pod zaštitom UNESCO-a. Taj dvorac smatraju jednom od najvrjednijih građevina u čitavoj Austriji.

Ruprecht von Eggenberg postigao je veliku vojnu karijeru. Na području gdje su se vodile bitke protiv Turaka Osmanlija dosegao je položaj vrhovnog kapetana (lat. supremus capitaneus) i generala. U Bitki kod Siska on je bio nominalno vrhovni zapovjednik, premda je ban Toma Erdödy kao hrvatski ban također imao visok rang. Umro je u Grazu, a pokopan je u Ehrenhausenu pokraj Leibniza (blizu slovensko-austrijske granice).

Komentari