Na današnji dan

Bank of England utemeljena kao privatna središnja banka – 1694.

Da bi se privatnike pridobilo da ulože novac u novu banku (tj. da kreditiraju državu), toj je instituciji dano pravo izdavanja novčanica, nazvana je pompoznim imenom Bank of England (u punom obliku: The Governor and Company of the Bank of England), a dobila je i druge povlastice. Plan je uspio, jer je 1,200,000 funti skupljeno već za 12 dana.

Dana 27. srpnja 1694. godine izdana je službena povelja o osnivanju Engleske banke (engl. Bank of England) – institucije središnjeg bankarstva u Engleskoj, koja i danas upravlja monetarnom politikom te zemlje i izdaje novčanice britanskih funti. Vrlo je zanimljivo da je Bank of England od osnivanja bila u privatnom vlasništvu, a ostala je to sve do 1946. godine, kad je konačno nacionalizirana. Prvi guverner Bank of England bio je Sir John Houblon, rođeni građanin Londona (njegov se portret i danas može vidjeti na novčanicama od 50 britanskih funti).

Kako je i zašto uopće osnovana Bank of England? Naime, oko 1690. godine britanskoj je vladi silno bio potreban novac (bilo je to doba ratova s moćnim francuskim kraljem Lujem XIV). Budući da vlada nije mogla dobiti kredit od postojećih banaka, predloženo je osnivanje nove banke koja bi kreditirala državu (željelo se namaknuti 1,.200.000 funti, između ostaloga za gradnju ratne flote za borbu s Francuzima).

Da bi se privatnike pridobilo da ulože novac u novu banku (tj. da kreditiraju državu), toj je instituciji dano pravo izdavanja novčanica, nazvana je pompoznim imenom Bank of England (u punom obliku: The Governor and Company of the Bank of England), a dobila je i druge povlastice. Plan je uspio, jer je 1.200.000 funti skupljeno već za 12 dana. 

Vrlo je zanimljivo da je iza tog projekta navodno stajao zapravo jedan Škot – William Paterson. On je kasnije bio umiješan i u veliki skandal nazvan Projekt Darien (radilo se o pokušaju da Škotska postane velika svjetska trgovačka sila s kolonijalnim posjedom u Panami). Operativno je za nastanak Bank of England bio zaslužan i Charles Montagu, pripadnik ugledne aristokratske obitelji, koji je kasnije nagrađen i titulom Earl of Halifax


Komentari