Na današnji dan

Ban Nikola Zrinski poginuo u lovu na vepra – 1664.

Nikola VII. Zrinski bio je stariji brat poznatog Petra Zrinskog, sudionika Zrinsko-Frankopanske urote. Postoje sumnje da se zapravo radilo o ubojstvu, namještenom od strane bečkog dvora.

Dana 18. studenog 1664. godine dogodila se jedna od najtragičnijih i najsudbonosnijih smrti u hrvatskoj povijesti. Naime, tijekom lova poginuo je znameniti hrvatski ban Nikola VII. Zrinski. Poznat kao borac protiv Turaka Osmanlija, Nikola je bio jedan od najbogatijih i najmoćnijih velikaša na prostoru čitave Habsburške Monarhije. Posjedovao je i intelektualnu i pjesničku sklonost, po kojoj je značajan za ondašnje doba. Nije stoga čudno da ga cijeni i mađarska historiografija, koja ga naziva Zrínyi Miklós. Potrebno je napomenuti da Nikolu VII. ne treba pobrkati s njegovim pradjedom Nikolom IV. Zrinskim – Sigetskim junakom – kojeg se često naziva i Nikola Šubić Zrinski (premda sam nije koristio staro prezime Šubić).

Nikola VII. Zrinski bio je stariji brat poznatog Petra Zrinskog, sudionika Zrinsko-Frankopanske urote. Već je Nikola započeo s organizacijom urote, pri čemu je postojala mogućnost suradnje s moćnim francuskim kraljem Lujom XIV. Nakon Nikoline nesretne smrti u lovu, vodstvo urote preuzeo je mlađi brat Petar, no ona je na kraju tragično propala.

Nikola je poginuo u lovu u Kuršanečkom lugu. Ta se lokacija nalazi u blizini rijeke Drave s međimurske strane, otprilike nasuprot gradu Varaždinu. Nikolu je navodno ubio vepar. Postoje sumnje da se zapravo radilo o ubojstvu, namještenom od strane bečkog dvora. Međutim, za tu tvrdnju za sada ne postoje dokazi.


Komentari