Na današnji dan

Austrougarska ratna flota predana Narodnom vijeću SHS – 1918.

Primopredaju je obavio poznati admiral Miklós Horthy, posljednji zapovjednik Austrougrske mornarice, a kasniji dugogodišnji regent Mađarske. 

Dana 31. listopada 1918. godine Austrougarska ratna flota predana je Narodnom vijeću SHS-a (Države Slovenaca, Hrvata i Srba). Učinjeno je to odredbom austrougarskog vladara Karla Habsburškog, kako bi se izbjeglo padanje flote u ruke neprijateljskih sila. Naime, Austro-Ugarska je u Prvom svjetskom ratu bila poražena pa se očekivalo da će njena ratna flota biti konfiscirana od strane sila  pobjednica.

Car i kralj bl. Karlo Habsburški potpisao je odluku kojom se 31. listopada austrougarska ratna mornarica, zajedno sa svim utvrdama i lukama, trebala predati Narodnom vijeću SHS-a, a to je vijeće navedenu odluku prihvatilo. Da bi se pojačao dojam, čak je organizirana i svečana primopredaja u Puli, i to na brodu Viribus Unitis (bojni brod koji je pripadao najvećoj klasi ratnih brodova sagrađenih za vrijeme Austro-Ugarske).

Primopredaju je obavio poznati admiral Miklós Horthy, posljednji zapovjednik Austrougrske mornarice, a kasniji dugogodišnji regent Mađarske. Zapovjedništvo nad flotom preuzeo je od Horthyja hrvatski mornarički časnik Janko pl. Vuković Podkapelski, kojem je dodijeljen admiralski čin. Nažalost, talijanski su diverzanti već iste noći poduzeli akciju u kojoj su potopili brod Viribus Unitis. Brod je potonuo u rano jutro 1. studenog, a tada je poginuo i spomenuti admiral Janko pl. Vuković Podkapelski.


Komentari