Na današnji dan

Austro-ugarska aneksija Bosne i Hercegovine (1908.)

Sedmog listopada 1908. godine proglasila je Austro-Ugarska aneksiju Bosne i Hercegovine, što je dovelo do tzv. aneksijske krize. Austro-Ugarska je Bosnu i Hercegovinu okupirala još 1878. godine no tek ju je spomenutom aneksijom u pravom smislu priključila svom teritoriju. U razdoblju između 1878. i 1908. godine bila je Bosna i Hercegovina nominalno u sastavu Osmanskog Carstva, premda je njome u stvarnosti upravljala Austro-Ugarska.

Uprava nad Bosnom i Hercegovinom pripala je tijekom tog razdoblja Zajedničkom ministarstvu financija Austrougarske Monarhije, na čelu kojega je u trenutku aneksije 1908. godine bio ministar barun (kasnije grof) István Burián. Bosna i Hercegovina imala je u razdoblju austrougarske uprave i svog guvernera, s tim da je prvi na toj funkciji bio general barun Josip Filipović, a posljednji general barun Stjepan Sarkotić.

Iste 1878. austrougarska vojska okupirala je još i Novopazarski sandžak, no njega Austro-Ugarska nije anektirala 1908. godine. Nešto kasnije postignut je sporazum po kojem je austrougarska vojska u potpunosti napustila područje Novopazarskog sandžaka. Manje od šest godina nakon aneksije dogodio se u Sarajevu atentat na nadvojvodu Franju Ferdinanda, što je poslužilo kao povod za Prvi svjetski rat.


Komentari